CONTACT

Telefoon:

024 322 14 66

Socials:

14 mei 2022

10:00 - 17:00

Planet awesome

OVER TPN-WEST

Het bedrijventerrein TPN-West (Trade Port Nijmegen-West) is één van de grootste aaneengesloten bedrijventerreinen van Nederland. TPN-West omvat de Nijmeegse industriegebieden Westkanaaldijk en Noord-Oostkanaalhavens en bedrijventerrein ‘De Sluis’ in de gemeente Beuningen. Het terrein beschikt over een van de grootste binnenhavens van Nederland.

Bij TPN-West komen industrie, wonen en werken samen. Het bedrijventerrein grenst aan de woonwijken in Nijmegen-West. Daarom is maximale aandacht voor een gezonde leef- én werkomgeving van cruciaal belang. Er is een duidelijke transitie gaande: ondernemers investeren in innovatie en duurzaam ondernemerschap. Bedrijvenvereniging TPN-West helpt de aangesloten bedrijven met advies en gezamenlijke initiatieven op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en energiebewust ondernemen. Door verbinding te zoeken versterken de bedrijven elkaar. Zo werken ze op transparante, verantwoorde, uitdagende en veilige manier aan de toekomst van hun bedrijf én aan de verbetering van de leefomgeving. Dat is de kracht van TPN-West.

TPN-West biedt ruimte aan bedrijvigheid van ongeveer 460 bedrijven. De samenstelling van de bedrijvigheid is zeer divers: van recycling tot energieopwekking, van retail tot maakindustrie, logistiek en van (groot)handelsonderneming tot autobedrijf. TPN-West levert werkgelegenheid voor ruim 8000 mensen.